Biznes

Transport konstrukcji stalowych

Branża budowlana i przemysłowa wymaga do swojego funkcjonowania stałych dostaw konstrukcji stalowych. Sprostanie zapotrzebowaniu rynku wymaga nieustannego planowania transportu kolejnych partii materiałów. Zależnie od rodzaju i gabarytów zaopatrzenia przeprowadzenie dostawy wymagało będzie innych usług transportowych. Najczęściej wykorzystywane materiały przewożone będą w za pośrednictwem aut podlegających standardowym przepisom transportowym, ale niekiedy zdarzyć może się również sytuacja wymagająca przewozu ponadnormatywnych elementów stalowych. Ten proces podlega zupełnie innym przepisom i wymaga zaangażowania większej ilości zasobów zarówno ludzkich jak i materialnych.

Przewóz standardowych ładunków stalowych

Transport konstrukcji stalowych dotyczyć może zarówno przewozu półproduktów i zaopatrzenia, jak i elementów w gotowej postaci, które użyte będą bezpośrednio po dostarczeniu. W tym celu najczęściej wykorzystywane są samochody ciężarowe z naczepą typu plandeka. Ich otwierany dach umożliwia łatwy załadunek z wykorzystaniem dźwigu, natomiast zamknięta konstrukcja poszycia, zabezpiecza ładunek przed działaniem warunków atmosferycznych oraz kradzieżą. Transport konstrukcji stalowych mieszczących się na samochodzie tego typu nie wymaga dodatkowych warunków przewozu, o ile gabaryty ładunku mieszczą się w normach ustalonych przez przepisy.

Transport ładunków ponadgabarytowych

Ładunki ponadgabarytowe dotyczą konstrukcji, których rozmiar lub ciężar wykracza poza przepisy obejmujące standardowy przewóz rzeczy, zgodnie z którymi pojazd przewożący ładunek nie może wykraczać poza wymiar 16.5 m długości, 2.5 m szerokości i 4 m wysokości, a ciężar całkowity nie może być wyższy niż 42 tony. Transport konstrukcji stalowych, które spowodują przekroczenie któregokolwiek z tych parametrów, wymagać będzie dodatkowych czynności takich jak uzyskanie stosownego zezwolenia od zarządu dróg opisującego czas trwania i dokładną trasę przejazdu, a także warunki dostosowania infrastruktury, jakie zostaną podczas niego spełnione.